ТЕСТ ЗА НАЛИЧИЕ НА ВИТАМИН K2+D3

– Тестът за витамин К2 на EQ вече включва и резултатите от теста за витамин D3!

С помощта на едно просто устройство можете бързо и независимо да определите серумната концентрация на витамин К2 (MK7) и нивото на витамин D3 (25-OH витамин D3). „Стойността на концентрацията на витамин К2“ в кръвта ви дава представа за относителния ви риск от развитие на сърдечносъдово заболяване и/или костна слабост. От своя страна 25-OH витамин D3 е метаболит на витамин D3, който се счита за най-добрия показател за състоянието на витамин D в организма.

Кръвната проба, събрана върху филтърната хартия, се извлича и анализира от лабораторията Vitas AS в Осло, Норвегия, в съответствие с международните стандарти за целите на изследването на витамините К2 и D3.

След 15 до 20 работни дни можете да получите безопасен достъп до резултатите си на адрес omegaratiotest.com.

Какво трябва да имате предвид

Когато получите своя EQ тест за витамин K2+D3, има няколко неща, които трябва да имате предвид.
Внимателно следвайте инструкциите в ръководството за потребителя във Вашия комплект за изследване, когато правите кръвния тест.

Картата с кръвната проба съдържа идентификационен номер.
При нашия нов тест EQ Vitamin K2+D3 идентификационният номер вече е изписан на картата за кръвна проба – както на частта, която трябва да откъснете и да запазите, така и на частта, която изпращате в лабораторията.

Следователно вашият тест е сто процента конфиденциален.
Важно е да запазите частта с идентификационния си номер, тъй като той ще ви е необходим по-късно, за да проверите резултата си на сайта omegaratiotest.com

Сравнение с предишни резултати
Знаете ли, че когато проверявате втория си резултат, е лесно да го сравните с първия си резултат?
Кликнете върху бутона РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДИШНИЯ ВИ ТЕСТ и добавете идентификационния номер на първия си тест.

Нашият съвет

Направете снимка на идентификационния си номер – за всеки случай. Следвайте внимателно инструкциите в ръководството за потребителя във Вашия комплект за изследване, когато правите кръвния тест.

За да проверите резултата си
Можете лесно да проверите резултата си и да прочетете повече за това как да интерпретирате резултата си на уебсайта omegaratiotest.com. Ако желаете, можете също да сравните резултата си с всички тестове, които сте правили преди това.

ПРОВЕРЕТЕ ТУК:

Отидете на omegaratiotest.com и регистрирайте идентификационния номер на Вашия тест EQ Vitamin K2+D3, за да получите достъп до резултатите си.

ВАШИЯТ РЕЗУЛТАТ:
Ще получите два резултата: Резултат за серумната концентрация на витамин К2 (MK7) и резултат за нивото на витамин D3.

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ:
Кликнете върху бутона ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ в долната част на страницата, за да научите повече за резултата си.